Værdigrundlag

 

Frederikssund Private Realskole er en traditionsfyldt skole, hvor vi lægger vægt på at give eleverne en solid faglig ballast.

 

Nysgerrighed, engagement, begejstring og dannelse

Det er vigtigt, at skolen stimulerer og udfordrer elevernes nysgerrighed og engagement som en stadig drivkraft for at lære og for at udvikle sig.

Det er skolens opgave, at give eleverne mulighed for indsigt– i både faglige, personlige og sociale forhold – der sætter dem i stand til at diskutere og vurdere holdninger og meninger.

 

Ligeværd, selvværd og tolerance

Alle elever i skolen skal udfordres, så de øger deres åbenhed overfor andre livsformer, tanker og synspunkter end deres egne. Det er betydningsfuldt at praktisere ordentlig omgangsform i forhold til andre mennesker på tværs af sociale, etniske, seksuelle, alders- og kønsmæssige skel.

Demokratisk sindelag og forståelse bunder i anerkendelse af solidaritet og respekt for andre og dermed fællesskabet.

Ligeværd og selvværd er grundvilkår for tolerance.
 

Ånds – og ytringsfrihed

Evnen til selv at vurdere, beslutte, vælge og handle er afgørende for et demokratisk samfund.
Eleverne skal gøres bekendte med deres historiske og kulturelle baggrund.

En betingelse for åndsfrihed er, at eleverne har et vidensgrundlag at diskutere ud fra.
Skolens opgave bliver derfor at udvikle elevernes faglighed og udvikle deres socialekompetencer.
 
 
Trivsel

Skolen er en arbejdsplads, hvor alle trives, er trygge og har mulighed for personlig og faglig udvikling.

Skolen lægger vægt på godt samarbejde med forældrene.

Skolen vægter en god og ligeværdig kontakt mellem alle skolens brugere.