Forord:


Årsplanen er udarbejdet af personalet i Solsikken.
Vi har forsøgt at lave årsplanen, så den kan bruges som:

  • Orientering til forældre, ledelse, skolebestyrelse og andre interesserede.

  • Arbejdsredskab for personalet.

Pædagogiske personale:

 

Leder:                                
-     Michael Holm-Møller

SFO:
-     Pia Henriksen
-     Susanne Håkansson

0-klasse:
-     0A Britta Hessel
-     0B Maria Giordano
-     0C Cecilie Kaarsberg

1-Klasse:
-     1A Annette Hansen
-     1B Charlotte Gjerløv
-     Jesper Cortes 

2-Klasse
-    2A Philip Runge
-    2B Lisbeth Sloth Jensen
-    2C Ragnhild Voigt

3-Klasse
-    3A Britta Hessel
-    3B Maria Giordano
-    3C Cecilie Kaarsberg

Lukke dage:                                   
-    Sommerferie fra 1. lørdag i juli måned og 4 uger frem.
-    Juleferie fra og med d. 24. december til og med d. 1. januar.
-    Fredag efter kr. himmelfart.
-    Grundlovsdag. (5. juni)
-    Alle helligdage.

Priser:       
-    Se Hjemmeside under skolepengesatser

Forældrerådet:
   Anne Andersen (Formand)
   Jaqueline Madsen
   Henrik Boesen
   Michael Hoffensetz
   Jan Martin Øvergård
   Ditte Reholt
   Susanne Håkansson (Medarbejder)
   Michael Holm-Møller (Leder)

Forældrerådets formål er overfor skolens ledelse at varetage interesserne for de forældre og børn, der deltager i fritidsordningen. Forældrerådet skal tilrettelægge og videreudvikle fritidsordningen i samarbejde med lederne og det øvrige personale. Forældrerådet deltager i afvikling af forældremøder og andre arrangementer i fritidsordningen.
Forældrerådet består af 7 medlemmer, som er på valg hvert år til forældremødet som ligger i juni måned. Der vil komme indkaldelse til Forældremøde ca. en måned før.

Forældrerådet i Solsikken er et ikke beslutningsdygtigt forældreråd. Det vil sige, at de forslag og ideer vi kommer med skal over skolens ledelse/bestyrelse. Men der bliver lyttet rigtig meget til forældrerådes stemme. Der er et meget positivt samarbejde.

Historie:

Fritidsordningen, Solsikken, på Frederikssund Private Realskole blev etableret 1/8-89 med ca. 70 tilmeldte børn.
Solsikken voksede og rykkede ind i det gamle biblioteks lokaler på skolen. (ca. 100 børn.).
Solsikken har nu hjemsted i den oprindelige skolebygning i stuen og på første sal, i særligt indrettede lokaler.

Med tiden er pædagogerne i Solsikken blevet en endnu større del af børnenes skoledag. Vi vægter det gode tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger meget højt. Dette giver børnene på FPR en tryg og faglig god dag, da det er kompetente voksne, der følger dem hele dagen.

Vores grundlæggende forventning i Solsikken er, at børn, ansatte og forældre er åbne for meninger og ideer og respekterer den enkelte person. Dette er nødvendigt for at udføre vores væsentligste opgave:

At give børn en sjov og lærerig dag.

Fakta:

Solsikken er en SFO der arbejder integreret i skoledagen på Frederikssund Private Realskole.
Solsikken har ca. 280 tilmeldte børn.
Solsikken er en åben institution - dvs. børnene kan bevæge sig frit i hele huset og udeområdet.
Vi er 13 pædagogiske medarbejdere i Solsikken.

Solsikkens Rytme:    

   SFO:                                   kl. 13:00-17:00
   Morgen-SFO                        kl. 06:30-08:00

Morgen-SFO er et gratis tilbud for alle elever på FPR. Det er et tilbud, hvor der er et pædagogisk tilsyn med børnene.
Kl. 07:45 vil alle elever blive sendt over i deres klasser.
I indskolingshuset vil der være tilsyn med 0 klasser og 1 klasser frem til kl. 08:00 hvor skoledagen starter.

Åbningstid i Solsikken er fra kl. 13:00 til kl. 17.00, hvor telefonbeskeder og personlige beskeder skal afleveres til personalet.
Der er ligeledes mulighed for at sende en besked via Tabulex. Beskeder sendt inden kl. 12:00 vil blive læst samme dag.
I Solsikken bruger vi Tabulex som ind krydsnings system. Der hænger 6 skærme ved indgangen til Solsikken. Her skal børnene selv tjekke sig ind hver dag efter skole og tjekke ud igen når de går hjem. Når man bliver hentet lige efter skole, skal man også tjekke sig hjem.
Vi kontrollerer om alle børn er mødt og hvis ikke, bliver forældrene kontaktet.
Dette er en vigtig del af vores ansvar og for jeres tryghed.
Bliver barnet hentet af en forælder, en søster eller en bror, beder vi at vedkommende er behjælpelig med, at der bliver ryddet op.


Det Pædagogiske arbejde:
Solsikkens formål:
 

-     at skabe rum for en alsidig personlighedsdannelse, hvor det enkelte barn er i centrum.
- at støtte det enkelte barn i at handle og tage initiativer samt i at indgå i samspillet med de øvrige børn og voksne i Solsikken.
- at børnene gennem aktiv deltagelse i de daglige gøremål og aktiviteter lærer grundlæggende faglige og sociale færdigheder, for derved at udvikle og styrke deres selvforståelse og selvværd.
Derudover forsøger vi at give børnene indtryk af, at det kan være rart at være sammen og lave nogle aktiviteter med andre, og støtter dem i selv at løse uoverensstemmelser og konflikter i grupperne på en god måde.

 

 

 

 

 

 

Vi arbejder med et begreb der hedder primetime. Det er tiden mellem kl. 14:00 og 16:30. I dette tidsrum vil der være 100 % fokus på vores Pædagogiske aktiviteter. Vi prioriterer det pædagogiske arbejde højt. Har I som forældre brug for en samtale, er vi altid åbne overfor at finde et tidspunkt, hvor vi kan snakke sammen.

Vi lægger vægt på, at børnene hjælper og bruger hinanden i leg og i det praktiske arbejde og at de selv vælger deres “bedste venner” både blandt børn og voksne.

Forældresamarbejde:

Det vigtigste forældresamarbejde er den daglige kontakt vi har, når I afleverer og henter jeres barn.
Ikke alle har deres gang i Solsikken så ofte, men kontakten kan alligevel holdes vedlige gennem telefonen, forældreintra, kontaktbogen og Tabulex.
Hvis I oplever ting, som I undrer Jer over, så sig det endelig til personalet. Kun derved kan vi opklare og løse problemer. Vi bryder os ikke om at tale hen over børnenes hoveder, så hvis I vil spørge om noget eller fortælle om mere ømfindtlige “sager”, så vil vi gerne have, at I aftaler en samtaletid med os.
Vi afholder ikke forældrekonsultation, men forældresamtaler efter behov

Ferie:

Af hensyn til personaleplanlægningen, er der tilmelding op til ferier og helligdage. Der vil være sidste tilmeldingsfrist ca. 1 måned før den pågældende ferie.
Al tilmelding til ferier foregår via Tabulex. Der bliver sendt reminder ud i god tid både på Forældre intra og Tabulex.
Ferietilbuddet på FPR er en del af skolepengene.
I ferier skal børnene være i Solsikken inden kl. 09:00, medmindre andet er aftalt.

Tabulex:

I Solsikken bruger vi som nævnt Tabulex. Hver dag skal man aktivt krydse sig ind og ud i Solsikken (eller om man er gået hjem). Dette er meget vigtigt, da det er det system, der fortæller os, hvilke børn der er i institutionen.

Vores kommunikation til forældre går gennem Tabulex. Det er vigtig at tjekke det et par gange om ugen.

På Tabulex finder du bla. info ang.
   Ferie
   Ugeplaner
   Beskeder
   Solsikken
   Arrangementer 

Aktiviteter:

Vi arbejder med ugeplaner, som kan læses på Tabulex. Hver uge er der en masse forskellige pædagogiske aktiviteter, som man kan tilvælge hver eftermiddag. Ugeplanerne bliver udarbejdet af personalet i Solsikken. Vi arbejder meget ud fra hvilken årstid vi er i. Det vil sige om sommeren/foråret er vi meget ude og vinteren/efteråret er vi indendøre. I Solsikken er der altid minimum en voksne ude.
I vores pædagogiske aktiviteter har vi fokus på at det skal kun udvikle og stimulere det enkeltes barn kompetencer.
Vi dekorerer og pynter Solsikken med klip efter årstiden. Vi samles om det fælles mål at gøre det hyggeligt og rart i Solsikken. Vi følger de traditioner der er i løbet af året.

I Solsikken har vi besluttet at 2015/2016 er året hvor vi vil starte op med at have et pædagogisk fokus punkt på leg og bevægelse. Det betyder at personalet skal igennem et forløb, hvor vi får udvidet vores kompetencer inden for dette område. Med den ny hal og drengesalen der permanent bliver tilknyttet Solsikken, synes vi det kunne være spændende at arbejde mere målrettet med leg og bevægelse.
Solsikken vil derfor fremad rettet have leg og bevægelse som en del af vores pædagogiske kultur og kompetenceområde.
Solsikkens andre aktiviteter vil stadig være der, men vi vil have et særligt fokus på leg og bevægelse.

Madcafe:

Vores eftermiddagsmad er et let mellemmåltid. Hver dag bliver der serveret et stykke hjemmebagt brød med frugt eller grønt til.
Vi tænker og spiser gerne økologisk men også økonomisk.
Børnene drikker vand.
Madcafeen er fra kl. 14:00 til 15:30
Der spises i hold, og børnene skal selv holde øje med en ledig plads.
Måltidet er en hyggestund. Man sidder ned, farter ikke rundt med mad i hånden, men holder bordskik og rydder op efter sig.
Ingen børn bliver rigtig mætte af mellemmåltidet, men vi er med til at hæve børnenes blodsukker, og gøre ulvetimen inden aftensmaden mere positiv.
Fredag er kagedag i Madcafeen
Solsikkens mad cafe er kun for børn der går i Solsikken.
Slik må ikke med bringes i Solsikken.

Målsætning for Personalesamarbejde/udvikling:

Vi lægger vægt på at være èn institution med fælles værdisæt, selvom vi både er “oppe og nede”.
Det er derfor nødvendigt at diskutere pædagogiske mål og metoder, at informere hinanden om hvordan de enkelte børn og ansatte trives og sammen finde muligheder og løsninger når der opstår problemer.
Der er dagligt info-møde
Vi holder personalemøde minimum to gang om måneden. Her drøftes forskellige pædagogiske spørgsmål og børn og her træffes også væsentlige beslutninger. Hele personalet deltager i disse møder. Derudover afholdes en pædagogisk dag årligt.
Vi arbejder hele tiden på at vores ansattes kompetencer lever op til de forventninger og mål vi har i Solsikken og på skolen.

Samarbejde:

På Frederikssund Private Realskole er pædagogerne en stor del af skoledagen. Som pædagog er man primærpædagog på en enkelt klasse, som man følger fra 0. kl. til 3. kl. Vi prioriterer samarbejde mellem lære og pædagoger højt. Vi har fokus på at udnytte hver enkeltes kompetencer, så vi kan skabe de bedste rammer for børnene. Vi har skemalagte møder, hvor lære og pædagoger mødes hver uge. Vi har et velfungerende samarbejde.
I Solsikken Holder vi pædagogiske p-møder 2 gange om måneden. Der er også tid i årsnormen så pædagoger kan mødes og planlægge de pædagogiske aktiviteter i Solsikken.

Førskolebørnene:

Vores mål er via et trygt og socialt miljø, at skabe gode relationer til børnenes kommende lærere, pædagoger og klassekammerater.
Derudover er vores mål, at bruge legen som redskab til tilegnelse af færdigheder, idet leg er basis for al indlæring.

Bus/Tog:

Det er nødvendigt at lære jeres barn selvstændigt at tage bussen / toget:
Barnet skal være fortroligt med busnummer og kende busruten.
Vi samler børnene og følger dem direkte til bus ved en fast afgang, dvs. der er ikke tid til indkøb undervejs.
Vi afleverer børnene ved deres eget busstoppested og går tilbage til Solsikken.
Ændringer i forbindelse med faste afgangstider skal ske skriftligt eller telefonisk til Solsikken.
Vi følger til bus kl. 15.15.

Sommerfest:

Solsikkens årlige Sommerfest bliver hvert år holdt d. 3 fredag i August fra 17:00 til 20:00. Program vil komme ud lige efter Sommerferien.

Legetøj:

I Solsikken må man kun have legetøj med om fredagen. Såfremt legetøj medbringes sker det på eget ansvar. Legetøjet må kun bruges når skoledagen er slut

Fodtøj:

Der må ikke være udendørsfodtøj i opholdsrummene i perioden oktober – maj.
HUSK indesko til Solsikken.

Påklædning:

Det er en god idé at være klædt på efter vejret. Der skal altid være gummisko, sandaler (indesko) og et sæt skiftetøj i børnenes poser. Navn i tøj og sko vil være til stor hjælp for både os, børnene og jer. Glemte ting opbevares i en kurv i garderoben, som tømmes efter behov. Uafhentet tøj vil den sidste uge inden sommerferien bliver lagt frem i drengesalen i en uge, hvor efter det vil blive givet væk.

Sygdom:

Al sygdom skal meddeles skolens kontor og skrives i Tabulex.

Telefon:

Solsikkens telefon må kun benyttes i særlige tilfælde.
Mobiltelefon er tilladt i spisefrikvarteret kl.11.40 – 12.10 herefter skal telefonen være slukket.
Al aftale om at “komme hjem og lege” med en kammerat, bedes aftalt dagen før, så alle parter er informeret.

Meddelelser:

Alle relevante oplysninger kan læses på Tabulex.

Meddelelser til Solsikken kan skrives i Tabulex. Alle beskeder på Tabulex bliver læst hver dag inden 12:00.

Man er også meget velkommen til at kontakte Afdelingsleder Michael Holm-Møller på tlf eller mail.

Tlf. 47371717

Mail. [email protected]

Udmeldelse og ændring af tid:

Udvidelse af pasningstiden kan ændres fra dag til dag
Nedsættelse af tiden samt udmeldelse kan ske til den første med en måneds varsel ved skriftlig henvendelse til skolens kontor.