Målsætning for førskolebørnene på Frederikssund private Realskole.

Vores mål er via et trygt og socialt miljø at skabe relationer og venskaber til børnenes kommende lærere, pædagoger og klassekammerater.

Derudover er vores mål at bruge legen som redskab til tilegnelse af færdigheder, idet leg er basis for al indlæring.

Se mere her: Klik her