Danskprøver 3.-8. klasse

ST-prøver

 

De vurderingsbetegnelser, som C-skalaen benytter sig af, kan groft oversættes på denne måde:

 

C0 – C2   : Tyder på alvorlige indlæringsvanskeligheder

C3            : Usikkert indlært

C4            : Standpunktet er under middel

C5            : Standpunktet er middel

C6            : Standpunktet er over middel

C7 – C10 : Standpunktet er betydeligt bedre end almindeligt for klassetrinet.