Det Musiske Hus

Vi vil her på Frederikssund Private Realskole, gerne give vores elever muligheden for, at musikken kan komme til at spille endnu mere for dem og samtidig udnytte, at vi har fået et fantastisk hus, som vores musiklokaler ligger i. Derfor åbner vi nu op for Det Musiske Hus, hvor eleverne efter skoletid kan komme og benytte huset. Vi tilbyder en bred vifte af tilbud med sammenspil, både med og uden lærer, for forskellige klassetrin, og med forskellige stilarter og instrumenter. Derudover tilbydes der også instrumental undervisning i mindre omfang.
Det er vores målsætning, at de forskellige grupper og solister, vil komme til at give livet på skolen et stærkt musikalsk løft, via koncerter på skolen til forskellige arrangementer, samt med optrædener uden for skolen.

Se de musiske tilbud her: Klik her


 

Tilmelding fra torsdag d. 7. juni 2018 kl. 15.00

Tilmelding skal ske elektronisk: Klik her
Hvis tilmeldingen sendes før torsdag kl. 15.00, er den ikke gældende.

Ved tilmelding skal man skrive, hvilket tilbud man vil gå til. Derudover vil det være en stor hjælp at påføre evt. tidspunkter, hvor man ikke kan gå til undervisning. Man vil hurtigst derefter få at vide, om man er blevet optaget. Skemaet vil blive lavet i løbet af sommeren, og ved skolestart vil man få at vide, hvornår man har fået tid.

Alle tilbud udbydes som først til mølle. Ved overbookning vil der blive oprettet en venteliste.

Venteliste

Elever på ventelisten vil efter tur blive tilbudt evt. ledige pladser i løbet af året.

Undervisningssæson

Undervisningssæsonen er på 32 uger.

Priser: Klik her


 

Afbud og aflysning

Ved en elevs fravær skal der sendes afbud til musiklæreren eller til skolens kontor. Eleven har intet krav på, at få den forsømte lektion erstattet eller godtgjort.

Ved lærerfravær ydes så vidt muligt erstatningstimer.

Eventuel tilbagebetaling af elevkontingent foretages først fra og med den 3. aflyste gang. Evt. godtgørelse vil ske ved sæsonens slutning.

Det Musiske Hus forbeholder sig ret til løbende at tage stilling til omplacering af elever på hold, ligesom der kan forekomme ændringer i undervisningstid- og dag i løbet af året. I særlige tilfælde kan undervisningen i såvel instrument som sammenspil erstattes af anden aktivitet.