Indmeldelse til børnehaveklasse og 1. klasse finder stort set sted efter samme retningslinier som i den offentlige skole, men vi mener dog, at der især skal lægges vægt på skoleparathed (skolemodenhed).
 
Indmeldelse til øvrige klasser sker i den rækkefølge, eleverne er tilmeldt, dog tages der særlige hensyn til søskende.
 
På grund af skolens tidligere sprogstart, holddeling m.v. er det i en række tilfælde nødvendigt at foretage en vejledende prøve i forbindelse med endelig indmeldelse.
 
Tilmeldelse sker på særlig blanket, og sker løbende.
Tilmeldelser noteres i den rækkefølge, hvori de er tilgået skolens kontor. 
 
 
Indmeldelsesgebyr
Indmeldelsesgebyret betales først, når barnet er optaget på skolen.
Indmeldelsesgebyret reguleres således, at det svarer til en måneds skolepenge. 

Indmeldelse/ Frederikssund Private Realskole