Timefordelingsplan for 2018/19

Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dansk   11 11 9 7 7 7 7 7 7
Sociallæring   1 1              
Kristendom   1 1 #1 #1 #1 1 k    
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Svømning       #1 #1 #1        
Fysik             2 2 2 3
Matematik   5 5 5 5 5 5 5 5 5
Engelsk 1 2 2 4 5 5 4 4 4 4
Tysk           +2 +3 +3 +3 +3
Fransk           +2 +3 +3 +3 +3
Billedkunst   1 2 2 2 ¤2 ¤2      
Musik   1 2 2 2 ¤2 ¤2      
Historie       1 1 2 2 2 2 2
Geografi               2 2 2
Biologi               2 2 2
Naturfag             1      
Science       2 2 2        
Samfundsfag                 2 2
Etik                 1  
Håndarbejde         »2 »2        
Sløjd           »2 »2      
Hjemkundskab         »2   »2      
Antal timer                    
Minimum 25 24 26 29 30 32 31 29 32 32
                     
Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Drama               *2 *2  
Ekstra matematik               -2 -2  
Stavetræning               -2 -2  
UU µ4 µ5 µ3

 

           
Bevægelse 1 1 1              
Antal timer                    
Maximum 30 30 30              

k betyder konfirmationsforberedelse.
+ Der vælges mellem tysk og fransk.
Der kan vælges drama i 7. klasse og i 8. klasse.
- Der kan visiteres til stavetræning og matematik.
» ½ år med sløjd - ½ år med håndarbejde - ½ år hjemkundskab.
¤    ½ år med billedkunst - ½ år med musik
# ½ år med svømning/kristendom (i dobbelttimer) eller 1 lektion hele året
µ UU - Understøttende undervisning er obligatorisk i 0.-2. kl.
Lektiecafeen har åbent 2 dage om ugen.