ADMINISTRATION
vis

ANSVAR
vis

BADNING
vis

BEFORDRING
vis

BESTYRELSE
vis

BIBLIOTEK
vis

BOGLÅN
vis

BYGNINGER
vis

BØRNEHAVEKLASSERNE
vis

DANSK
vis

DICIPLIN
vis

EDB
vis

ENGELSK
vis

EKSAMENSRET
vis

ELEVRÅD
vis

ERSTATNINGSPLIGT
Se under Ansvar.

FERIER OG FRIDAGE
Se ferieplanen her: Klik her

FORVENTNINGER / ORDENSREGLER
vis

FORÆLDRESAMTALER OG MØDER
vis

FORÆLDREINTRA
vis

FOTOGRAFERING
vis

FRAVÆR
Se Forventninger/ordensreglerne.

FRANSK
vis

FRIKVARTER
vis

FRIPLADS
vis

FRITAGELSE
vis

FRITIDSORDNING
vis

GLEMMERUM
vis

HOLDDELING
vis

INDBETALING
vis

INDMELDELSE
vis

INDMELDELSESGEBYR
vis

KARAKTERGIVNING
vis

KLASSEKVOTIENT
vis

KONFIRMATION
vis

KOR
vis

LEJRSKOLE/HYTTETUR
vis

LEKTIECAFE
vis

LEKTIER
vis

LÆSEKLINIK
Se mere om læseklinik/specialcenter her: Klik her

MOBILTELEFONER
vis

MORGENSANG
vis

MÆLKEORDNING
Der kan bestilles mælk via http://www.skolemaelk.dk

MØDETIDER
vis

MØNTTELEFON
Mønttelefon for eleverne har nr. 47 31 59 65.

ORDBØGER
vis

ORDENSREGLER / FORVENTNINGER
Se under forventninger/ordensregler.

PRÆMIER OG LEGATER
vis

PSYKOLOG
Se Skolepsykolog.

PRØVETAGNING
Se mere om prøvetagning her: Klik her

RENGØRING
vis

RINGETIDER
Se skolens ringetider her: Klik her

SKOLENS ORDNING
Skolen omfatter en et-årig børnehaveklasse, en 9-årig grundskole og evt. en et-årig 10. klasse.

SKOLEFESTER
vis

SKOLEN I TAL
Se karaktergennemsnit mv. her: Klik her

SKOLEPATRULJE
vis

SKOLEPENGE
Se skolepengesatser her: Klik her

SKOLEPSYKOLOG
Der er tilknyttet skolepsykolog til skolen.

SKOLEPSYKOLOG
Skoletandpleje foregår normalt i elevernes hjemkommuner.

SORG/KRISEPLAN
Se skolens sorg/kriseplan her: Klik her

SPROGSKOLE/ENGLAND
vis

SPROGSKOLE/FRANKRIG
vis

STRUKTUR
vis

SUNDHEDSPLEJERSKE
Der er tilknyttet sundhedsplejerske til skolen.

SVØMMEUNDERVISNING
vis

TALE - HØREKONSULENT
vis

TELEFON OG TRÆFFETID
Skolens kontor har telefon nr. 47 37 17 00 og er åbent kl. 8 til kl. 16 fredag dog kl. 8 til kl. 14.

TERMINSPRØVER
vis

TILSYN
vis

TYSK
vis

UDGANGSTILLADELSE
Udgangstilladelse gives til afgangsklasser efter aftale med skolens ledelse.

UDMELDELSE
vis

VALGFAG
Der udbydes valgfag hvert år i 7 og, 8. klasse.

VIKARER
vis

ÅRSPRØVER
vis