Karakterskala

Arbejdsindsats

Arbejdsindsats vurderes efter en skala med 5 trin.

Standpunkt 1.-2. klasse.

Der gives principielt vurdering i alle fag enten vedrørende standpunkt og arbejdsindsats eller alene arbejdsindsats.
Standpunktskarakterer gives efter en skala med 6 trin, hvor første og sidste trin kun i meget sjældne tilfælde vil blive benyttet.

Standpunkt 3. - 9. klasse.

12: Den fremragende præstation
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

10: Den fortrinlige præstation
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

7: Den gode præstation
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

4: Den jævne præstation
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

02: Den tilstrækkelige præstation
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

00: Den utilstrækkelige præstation
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål -3: Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.