Matematikprøver 1.-7. klasse

MAT-prøver

De vurderingsbetegnelser, som C-skalaen benytter sig af, kan groft oversættes på denne måde:

  • C0 – C2 : Tyder på alvorlige indlæringsvanskeligheder
  • C3 : Usikkert indlært
  • C4 : Standpunktet er under middel
  • C5 : Standpunktet er middel
  • C6 : Standpunktet er over middel
  • C7 – C10 : Standpunktet er betydeligt bedre end almindeligt for klassetrinet.