Link til Undervisningsministreriets side med "Fælles Mål" - tryk på faget

Dansk

Kristendom

Idræt

Fysik

Matematik

Engelsk

Tysk

Fransk

Billedkunst

Musik

Historie

Geografi

Biologi

Samfundsfag

Håndarbejde

Sløjd

Læseplaner:

Forord: Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning. Skolen tilstræber, at eleverne får et solidt fagligt grundlag.

Eleverne skal gøres bekendt med dansk kulturarv både historisk og sprogligt, for dermed at fremme tolerance og demokratisk tankegang.

Det er lærernes opgave at stille krav, der er i overensstemmelse med de mål, der skal nås i de enkelte fag.

Forholdet mellem lærere og elever skal i ord og handling være præget af gensidig respekt.

På Frederikssund Private Realskole følger vi undervisningsministeriets faghæfter

”Fælles mål”.

Endvidere følger vi de trin og delmål, der er udsendt fra undervisningsministeriet.

På skolen tester vi eleverne. Dette gøres for at kunne tage højde for elevernes faglige niveau, og for at kunne give elever, forældre og lærere et arbejdsredskab til brug i den daglige undervisning.

I skolens 8. og 9. klasser laver vi holddeling i følgende fag: Matematik, engelsk, fransk og tysk

På skolens hjemmeside findes en oversigt over hvilke test vi foretager i løbet af skoleperioden.

Skolens karakterniveau findes ligeledes på skolens hjemmeside.

Evaluering: Vi evaluerer undervisningen gennem test, karakterer, elevsamtaler og skole/hjem samtaler.