Skoleåret 2017/2018
Karakterer 9. klasse

Fag: Type: Elever: Snit:
Dansk - Læsning Å 72 8,0
Dansk - Retskrivning Å 72 7,5
Dansk - Skriftlig Å 72 7,9
Dansk - Mundtlig Å 72 8,6
       
R/M - Uden hjælpemidler Å 72 8,7
R/M - Med hjælpemidler Å 72 8,9
R/M - Mundtlig Å 72 8,4
       
Engelsk - Skriftlig Å 72 9,8
Engelsk - Mundtlig Å 72 8,9
       
Fysik/kemi Å 72 8,4
       
Biologi Å 72 9,1
       
Geografi Å 72 8,5
       
Historie Å 72 8,2
       
Samfundsfag Å 72 7,9
       
Tysk - Skriftlig Å 55 8,1
Tysk - Mundtlig Å 55 8,3
       
Fransk - Skriftlig Å 17 8,7
Fransk - Mundtlig Å 17 8,2
       
Idræt Å 72 9,8
       
Dansk - Læsning P 72 6,9
Dansk - Retskrivning P 72 8
Dansk - Skriftlig P 72 8,5
Dansk - Mundtlig P 72 9,8
       
R/M - Uden hjælpemidler P 72 8,3
R/M - Med hjælpemidler P 72 8,7
       
Engelsk - Mundtlig P 72 9,3
       
Historie - mundtlig P 72 8,8
       
Idræt - praktisk/mundtlig P 72 8,3
       
Fysik/kemi, biologi og geografi P 72 9,8
       
Obligatorisk projektopgave P 72 9,3

R/M = Regning/matematik
Å = Årskarakter
P = Afgangsprøve
U = Udvidet afgangsprøve

Det aktuelle elevtal: Klik her

Gennemsnitlig klassekvotient
Klassekvotient 0. - 9. årgang : 24

 


Karakterer skoleåret 2016/2017

Karakterer skoleåret 2015/2016

Karakterer skoleåret 2014/2015

Karakterer skoleåret 2013/2014

Karakterer skoleåret 2012/2013

Karakterer skoleåret 2011/2012


Skoleåret 2016/2017
Karakterer 9. klasse

Fag: Type: Elever: Snit:
Dansk - Læsning Å 71 8,0
Dansk - Retskrivning Å 71 8,3
Dansk - Skriftlig Å 71 8,2
Dansk - Mundtlig Å 71 7,9
       
R/M - Uden hjælpemidler Å 71 9,0
R/M - Med hjælpemidler Å 71 9,1
R/M - Mundtlig Å 71 8,4
       
Engelsk - Skriftlig Å 71 8,5
Engelsk - Mundtlig Å 71 8,7
       
Fysik/kemi Å 71 8,9
       
Biologi Å 71 8,8
       
Geografi Å 71 9,1
       
Historie Å 71 8,9
       
Samfundsfag Å 71 8,9
       
Tysk - Skriftlig Å 49 9,0
Tysk - Mundtlig Å 49 8,7
       
Fransk - Skriftlig Å 21 7,7
Fransk - Mundtlig Å 21 6,7
       
Idræt Å 71 10,0
       
Dansk - Læsning P 71 7,8
Dansk - Retskrivning P 71 8,6
Dansk - Skriftlig P 71 8,1
Dansk - Mundtlig P 71 8,8
       
R/M - Uden hjælpemidler P 70 8,4
R/M - Med hjælpemidler P 70 8,0
       
Engelsk - Skriftlig P 1 2,0
Engelsk - Mundtlig P 71 9,6
       
Tysk - mundtlig P 49 8,8
       
Fransk - mundtlig P 21 7,9
       
Fysik/kemi, biologi og geografi P 71 10,0
       
Biologi - Skriftlig P 71 8,1
       
Obligatorisk projektopgave P 70 9,6

R/M = Regning/matematik
Å = Årskarakter
P = Afgangsprøve
U = Udvidet afgangsprøve

Gennemsnitlig klassekvotient
Klassekvotient 0. - 9. årgang : 24


Skoleåret 2015/2016
Karakterer 9. klasse

Fag: Type: Elever: Snit:
Dansk - Læsning Å 91 8,4
Dansk - Retskrivning Å 91 8,5
Dansk - Skriftlig Å 91 7,6
Dansk - Mundtlig Å 91 7,9
       
R/M - Uden hjælpemidler Å 91 9,3
R/M - Med hjælpemidler Å 91 9,1
R/M - Mundtlig Å 91 9,1
       
Engelsk - Skriftlig Å 91 8,7
Engelsk - Mundtlig Å 91 8,6
       
Fysik/kemi Å 91 8,6
       
Biologi Å 91 9,0
       
Geografi Å 91 9,1
       
Historie Å 91 8,6
       
Samfundsfag Å 91 8,5
       
Tysk - Skriftlig Å 55 8,9
Tysk - Mundtlig Å 55 8,4
       
Fransk - Skriftlig Å 36 7,9
Fransk - Mundtlig Å 36 8,1
       
Idræt Å 91 9,1
       
Dansk - Læsning P 91 8,0
Dansk - Retskrivning P 91 8,4
Dansk - Skriftlig P 91 7,2
Dansk - Mundtlig P 91 9,1
       
R/M - Uden hjælpemidler P 91 8,2
R/M - Med hjælpemidler P 90 7,5
       
Engelsk - Mundtlig P 91 8,5
       
Fysik/kemi P 91 9
       
Geografi - Skriftlig P 91 7,5
       
Historie P 91 8,7
       
Obligatorisk projektopgave P 91 9,0

R/M = Regning/matematik
Å = Årskarakter
P = Afgangsprøve
U = Udvidet afgangsprøve

Gennemsnitlig klassekvotient
Klassekvotient 0. - 9. årgang : 24


Skoleåret 2014/2015
Karakterer 9. klasse

Fag: Type: Elever: Snit:
Dansk - Læsning Å 70 8,41
Dansk - Retskrivning Å 70 8,16
Dansk - Skriftlig Å 70 7,90
Dansk - Mundtlig Å 70 8,61
       
R/M - Færdigheder Å 70 8,50
R/M - Problemløsning Å 70 7,89
R/M - Mundtlig Å 70 7,54
       
Engelsk - Skriftlig Å 70 8,13
Engelsk - Mundtlig Å 70 8,19
       
Fysik/kemi Å 70 8,04
       
Biologi Å 70 8,60
       
Geografi Å 70 8,46
       
Historie Å 70 8,89
       
Samfundsfag Å 70 7,80
       
Tysk - Skriftlig Å 43 8,86
Tysk - Mundtlig Å 43 8,37
       
Fransk - Skriftlig Å 27 8,33
Fransk - Mundtlig Å 27 8,26
       
Idræt Å 70 7,7
       
Dansk - Læsning P 70 7,73
Dansk - Retskrivning P 70 8,57
Dansk - Skriftlig P 70 7,20
Dansk - Mundtlig P 70 8,94
       
R/M - Færdigheder P 70 8,96
R/M - Problemløsning P 70 8,74
       
Engelsk - Mundtlig P 69 9,33
       
Fysik/kemi P 70 8,69
       
Biologi P 70 8,13
       
Historie P 70 8,26
       
Obligatorisk projektopgave   70 8,64

R/M = Regning/matematik
Å = Årskarakter
P = Afgangsprøve
U = Udvidet afgangsprøve

Gennemsnitlig klassekvotient
Klassekvotient 0. - 9. årgang : 24


Skoleåret 2013/2014
Karakterer 9. klasse

Fag: Type: Elever: Snit:
Dansk - Læsning Å 65 8,00
Dansk - Retskrivning Å 65 7,08
Dansk - Skriftlig Å 65 6,65
Dansk - Mundtlig Å 65 7,31
       
R/M - Færdigheder Å 65 8,78
R/M - Problemløsning Å 65 9,11
R/M - Mundtlig Å 65 8,34
       
Engelsk - Skriftlig Å 65 7,88
Engelsk - Mundtlig Å 65 7,92
       
Fysik/kemi Å 65 7,42
       
Biologi Å 65 7,77
       
Geografi Å 65 7,71
       
Historie Å 65 9,00
       
Samfundsfag Å 65 7,97
       
Tysk - Skriftlig Å 41 7,02
Tysk - Mundtlig Å 41 6,54
       
Fransk - Skriftlig Å 24 8,46
Fransk - Mundtlig Å 24 7,96
       
Dansk - Læsning P 65 6,72
Dansk - Retskrivning P 65 6,08
Dansk - Skriftlig P 65 6,92
Dansk - Mundtlig P 64 8,06
       
R/M - Færdigheder P 65 7,40
R/M - Problemløsning P 65 7,34
       
Engelsk - Mundtlig P 65 8,06
       
Fysik/kemi P 65 8,31
       
Biologi P 65 7,43
       
Tysk - Skriftlig P 41 7,15
       
Fransk - Skriftlig P 24 9,25
       
Obligatorisk projektopgave   65 7,91

R/M = Regning/matematik
Å = Årskarakter
P = Afgangsprøve
U = Udvidet afgangsprøve

Gennemsnitlig klassekvotient
Klassekvotient 0. - 9. årgang : 24

 


Skoleåret 2012/2013
Karakterer 9. klasse

Fag: Type: Elever: Snit:
Dansk - Læsning Å 66 7,74
Dansk - Retskrivning Å 66 6,88
Dansk - Skriftlig Å 66 7,45
Dansk - Mundtlig Å 66 8,02
       
R/M - Færdigheder Å 65 7,89
R/M - Problemløsning Å 65 8,49
R/M - Mundtlig Å 65 7,94
       
Engelsk - Skriftlig Å 65 8,32
Engelsk - Mundtlig Å 65 8,69
       
Fysik/kemi Å 66 7,86
       
Biologi Å 66 8,52
       
Geografi Å 65 8,25
       
Historie Å 66 8,76
       
Samfundsfag Å 66 7,73
       
Tysk - Skriftlig Å 41 7,12
Tysk - Mundtlig Å 41 6,90
       
Fransk - Skriftlig Å 24

8,04

Fransk - Mundtlig Å 24 8,21
       
Dansk - Læsning P 66 7,91
Dansk - Retskrivning P 66 7,48
Dansk - Skriftlig P 65 6,74
Dansk - Mundtlig P 65 9,85
       
R/M - Færdigheder P 65 8,46
R/M - Problemløsning P 65 7,32
       
Engelsk - Mundtlig P 65 8,86
       
Fysik/kemi P 65 9,14
       
Geografi P 65 8,00
       
Historie P 65 8,14
       
Obligatorisk projektopgave   65 8,77

R/M = Regning/matematik
Å = Årskarakter
P = Afgangsprøve
U = Udvidet afgangsprøve

Gennemsnitlig klassekvotient
Klassekvotient 0. - 9. årgang : 24

 


Skoleåret 2011/2012
Karakterer 9. klasse

Fag: Type: Elever: Snit:
Dansk - Læsning Å 67 8,48
Dansk - Retskrivning Å 67 7,63
Dansk - Skriftlig Å 67 7,01
Dansk - Orden Å 67 7,54
Dansk - Mundtlig Å 67 7,30
       
R/M - Færdigheder Å 67 9,13
R/M - Problemløsning Å 67 8,03
R/M - Mundtlig Å 67 8,25
       
Engelsk - Skriftlig Å 67 8,09
Engelsk - Mundtlig Å 67 7,76
       
Fysik/kemi Å 67 8,04
       
Biologi Å 67 8,03
       
Geografi Å 67 7,82
       
Historie Å 67 7,45
       
Samfundsfag Å 67 7,35
       
Tysk - Skriftlig Å 49 7,31
Tysk - Mundtlig Å 49 7,08
       
Fransk - Skriftlig Å 18 7,56
Fransk - Mundtlig Å 18 7,78
       
Dansk - Læsning P 67 7,15
Dansk - Retskrivning P 67 7,30
Dansk - Skriftlig P 67 6,88
Dansk - Orden P 67 5,87
Dansk - Mundtlig P 67 8,31
       
R/M - Færdigheder P 67 8,85
R/M - Problemløsning P 67 8,45
       
Engelsk - Mundtlig P 67 8,07
       
Fysik/kemi P 67 8,28
       
Biologi P 67 7,76
       
Historie P 67 7,93
       
Obligatorisk projektopgave   67 7,71

R/M = Regning/matematik
Å = Årskarakter
P = Afgangsprøve
U = Udvidet afgangsprøve

Gennemsnitlig klassekvotient
Klassekvotient 0. - 9. årgang : 22