Antimobbestrategi på Frederikssund Private Realskole

Kære læsere

Velkommen til skolens antimobbestrategi:

 

Inden I læser skolen politik vil vi gerne her gør opmærksom på hvorledes vi definere mobning, drilleri og konflikter.

 

Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at være.

Forskel på mobning, konflikter og drillerier:

Der er en gradvis overgang fra drilleri og konflikter til egentlig mobning, og det viser sig i praksis, at mobning ofte kan starte som grovere drillerier.

Drilleri:

Almindeligt drilleri er ofte af spontan karakter og kærligt ment. Drilleri er ifølge Nudansk Ordbog: ` bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, at det er sjovt´. Men det er ikke sikkert at dén drilleriet går ud over, synes det er sjovt. For nogle børn betyder drilleri ikke så meget, mens andre bliver meget kede af det.

Konflikter:

Konflikter opstår, når personer eller grupper er uenige, og blandt børn udvikler konflikter sig tit fra verbale til korporlige handlinger. Det er vigtigt at understrege, at der ifølge Olweus ikke er tale om mobning, når to fysisk eller psykisk lige stærke personer er involveret i en konflikt eller er oppe at slås.

Mobning derimod er et overgreb, hvor der er tale om asymmetri i magtforholdet mellem de involverede, og hvor overgrebet foregår over længere tid.

 

Vi håber, at vores strategi giver et indblik i hvorledes vi arbejder med de forskellige problematikker i dagligdagen. Vi er også klar over, at ingen sager er ens og derfor skal løses forskelligt.