Elevmægling

Tryghed og godt kammeratskab er vigtigt for elevernes trivsel og ro i skolen.  På en skole, med så mange børn samlet, kan uoverensstemmelser og konflikter dog opstå.  For at styrke elevernes relationer, når de færdes sammen i skolegården, har skolen valgt at have elevmægling.

 
 
Hvad er elevmægling?
 
Elevmægling er en måde at løse konflikter på. Elevmæglerne går ind og hjælper parterne med at få snakket om konflikten og finde en fælles løsning.
Til elevmæglernes arbejde hører også almindelig observation i skolegården og hjælp til de elever, der søger legekammerater, en snak eller en trøstende hånd.
 
Hvorfor elevmægling?
 
Konflikter opstår – også i en skolegård. Parterne er måske så uenige, at det kan være svært at tale sammen og komme videre. Nogle elever kan have brug for trøst og vejledning undervejs i legene i gården og andre kan have brug for en snak med en af de større elever om hvordan det er at være i skolen.  Elevmæglerne er til for at styrke en god samarbejdskultur iblandt eleverne, og hjælpe de mindre elever på vej.
 
 
Hvordan?
 
Elevmæglerne ses på området omkring de nye legepladser, hvor de mindre lever oftest færdes. De går parvis rundt på deres mæglervagter, og kan genkendes på deres mæglerkasketter.
De er alle rekrutteret fra 6.klasserne – frivilligt, og er mæglere gennem hele skoleåret.
De har alle gennemført et mæglerkursus.
 
Hvad kan du som forældre gøre?
 
  • Er dit barn i konflikt eller tilskuer til en konflikt, der kalder på en løsning, så vær åben for handlemuligheder, når du tager kontakt til de respektive parter.
  • Henvis gerne til brug af elevmæglerne i gården, hvis dit barn fortæller om uoverensstemmelser i frikvartererne.
  • Udtrykker dit 5.klasses-barn interesse for at blive elevmægler i 6.klasse, så gå i dialog og snak om den gode hjælp og opgave det er, at assistere i gården.